Montaż schodów w firmie trepyschodowe.pl

Jeśli zdecydowałeś się na opcję montażu w naszej firmie to warto abyś wiedział jak będzie wyglądał powyższy proces.

Już na etapie podpisywania umowy ustalamy przewidywany i akceptowany przez obydwie strony termin montażu. Montaż schodów w budynku mieszkalnym powinien zostać wykonany po ukończeniu wszelkich mokrych prac w domu takich jak: kładzenie tynków, malowanie ścian itd.

Harmonogram pracy monterów:

1) Przyjazd na budowę 7.00-10:00 ( do ustalenia, w zależności od odległości itd.)
2) Rozładowanie sprzętu oraz elementów schodów – 1h ( zapłata za elementy )
3) Podpisanie umowy zdawczo-odbiorczej wykonanych elementów przed montażem
4) Montaż 6-12h
5) Odbiór zdawczo odbiorczy montażu
6) Zapłata za montaż

Obowiązki po stronie kupującego:

1)Podpisanie umowy zdawczo-odbiorczej wykonanych elementów przed montażem.
2)Zapłata za elementy schodowe przed montażem ( może być wykonana przelewem w przed dzień montażu)
2) podpisanie umowy zdawczo-odbiorczej dotyczącej montażu.

Informacje dodatkowe:

1) Ze względu na fakt, dużych opóźnień panujących w branży budowlanej, kupujący zobowiązany jest poinformować firmę trepyschodowe.pl o przesunięciu się harmonogramu prac związanych bezpośrednio z montażem schodów u klienta.
2) W przypadku wcześniejszego wykonania schodów firma trepyschodowe.pl, zaproponuje wcześniejszy możliwy montaż jeżeli jest to możliwe u klienta.
3) Montaż nie zostanie wykonany w przypadku uwag do materiału, przed montażem wszelkie usterki z nim związane winny być naprawione.
4) Montaż nie zostanie wykonany w przypadku braku zapłaty za materiał.
5) Monterzy dokonają demontażu trepów w przypadku braku zapłaty za usługę

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy na stronę internetową, bądź bezpośrednio do kontaktu.